top of page

De olika rollerna

Hur funkar det? På varje möte har vi 8 olika roller där du får träna på att utveckla olika färdigheter. 

Moderator/Toastmaster

Du övar på att hålla ihop ett möte i två timmar där du ska introducera varje person som ska komma upp på scen.  I rollen ingår att hålla en kort presentation där du sätter tonen för mötet och korta mellansnack mellan olika talare.   

Leda improviserade tal/Table Topic Master

Du övar på att facilitera och med hjälp av olika ämnen uppmuntra deltagarna att komma upp och hålla 1-2 min improviserade tal. Exempelvis: kom upp på scen  1- 2 min och berätta ditt bästa sommarminne. 
 
Talare/Speaker

Utifrån ditt utbildningsprogram håller du tal på 5-7 min eller mer där du övar på att tala.

 

Utvärderare/Evaluator

Du övar på att lyssna och lära dig ge människor konstruktiv feedback under tidspress. 
 

Mötesutvärderare/General Evaluator

Du övar på att känna in mötets helhet, ge feedback till alla som haft roller (som utvärderare m fl inklusive ordföranden) och ger tips på förbättringar. En av färdigheterna i Toastmasters är att uttrycka feedback inom en viss tid.


Räkna utfyllnadsord/Ah counter

Du får öva på observations- och lyssnarfärdigheter.  Syftet med Ah-Counter är att notera eventuella utfyllnadsord som alla som talar under mötet använt. Det kan vara ord som inte tillför någon direkt mening, t.ex ba, liksom, asså. Eller ljud som inte betyder något alls, t.ex ehhh, um, öhh, smackljud osv.

Tidtagare/Timer

En av färdigheterna I Toastmasters är att uttrycka en tanke inom en viss tid. Timern ansvarar för att visa hur varje talare håller sig till tiden med hjälp av en grön, gul och röd färgapparat som finns tilldelat. Du skriver även ner när tiden som en talare tog på sig uppe på scen.

bottom of page