top of page
  • stmpresident

Stockholm Toastmasters klubbmästare 2023

International speech 1. Bosse Rosén, "A more beautiful sandwich"

2. Cristina Söderberg


Förberett tal svenska

1. Boel Karlin, "Hur stort?"

2. Dan Svedén

3. Pia Ivarsson


Utvärdering engelska

1. Claes Löfgren

2. Bosse Rosén

3. Daniel Levàn


Utvärdering svenska

1. Daniel Levàn

2. Amil Lafih


Table Topics svenska

1. Boel Karlin

2. Amil Lafih

3. Dan Svedén


bottom of page